کلید عمومی (Public Key)

کلید عمومی (Public Key) یک کد رمزنگاری شده است که به عنوان شناسه کیف پول دیجیتال شما محسوب می‌شود. به عنوان مثال اگر کیف پول دیجیتال معادل کارت بانکی در نظر گرفته شود، کلید عمومی کارکردی مشابه با شماره کارت خواهد داشت. در صورتی که شخصی تمایل به واریز رمز ارز به حساب شخص دیگری را داشته باشد، به کلید عمومی شخص مورد نظر نیاز دارد. از این جهت به این کلید، کلید عمومی گفته می‌شود که می‌توان آن را با سایرین به اشتراک گذاشت و این کار ریسک امنیتی برای شخص در پی نخواهد داشت.