کمترین قیمت بی‌سابقه (ATL)

کمترین قیمت بی‌سابقه (ATL)، کمترین قیمتی است که یک دارایی در طول تاریخ خود تجربه کرده است. این مفهوم را می‌توان نقطه مقابل بیشترین قیمت بی‌سابقه (ATH) در نظر گرفت. ATL مخفف عبارت All Time Low بوده و معمولا در ابتدای عرضه دارایی مذکور به ثبت می‌رسد. البته ممکن است در پی ریزش شدید بازار نیز قیمت، دوباره به ATL بازگردد. شناسایی به‌موقع کمترین قیمت، می‌تواند فرصت مناسبی را برای کسب سود و یا جلوگیری از ضرر برای معامله‌گران فراهم کند.