کندل دوجی

کندل دوجی، به کندلی گفته می‌شود که در آن قیمت باز و بسته شدن، یکسان یا تقریبا یکسان است. با توجه به قیمت باز و بسته شدن و بیشترین و کمترین قیمت، کندل دوجی به شکل‌های گوناگونی دیده می‌شود.