کیف پول داغ (Hot Wallet)

کیف پول‌‌های ارزهای دیجیتال به دو نوع «کیف پول سرد» و «کیف پول داغ» تقسیم می‌شوند. کیف پول داغ (Hot Wallet)، نوعی از کیف پول ارزهای دیجیتال است که به اینترنت متصل و در واقع، آنلاین است. اتصال به اینترنت این نوع کیف پول‌ها،  آن‌‌ها را به هدفی جذاب برای هکرها تبدیل می‌کند. به همین جهت، حفظ امنیت کیف پول‌های داغ اهمیت فراوانی دارد. از طرف دیگر، کیف پول‌های داغ می‌توانند از نوع سرپرستی (custodial) یا غیر سرپرستی (non-custodial) باشند. در نوع سرپرستی، یک شخص ثالث، کلیدهای خصوصی مرتبط به دارایی‌های موجود در کیف پول را نگهداری می‌کند و این موضوع خود می‌تواند به یک ریسک امنیتی تبدیل شود.