گره معاملاتی

با توجه به وجود دامنه نوسان، ممکن است سهام شرکت‌ها در صف خرید یا فروش قفل شود. براساس دستورالعمل سازمان بورس، اگر در معاملات نماد یکی از شرایط زیر به‌وجود بیاید، گره معاملاتی رخ داده است:

  • یک نماد معاملاتی به‌رغم برخورداری از صف خرید یا فروش، به علت عدم تقارن قیمت‌ سفارش‌ها، در پایان جلسه معاملاتی حداقل معادل یک برابر حجم مبنا برای شرکت‌هایی با ۳ میلیارد سهم و بیشتر یا دو برابر حجم مبنا برای سایر شرکت‌ها، مورد معامله قرار نگیرد و این روند حداقل به مدت ۵ جلسه معاملاتی متوالی تکرار شده یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره (به‌استثنای معاملات در بازار معاملات عمده)، کمتر از ۵ درصد حجم مبنا باشد.
  • معاملات یک نماد معاملاتی در ۵ جلسه معاملاتی متوالی در سقف دامنه نوسان باشد.
  • معاملات یک نماد معاملاتی در ۵ جلسه معاملاتی متوالی در کف دامنه نوسان باشد.

برای رفع گره معاملاتی، تاثیر حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی نماد مورد نظر، برای دوره مشخصی که از ۵ جلسه معاملاتی متوالی بیشتر نیست، حذف می‌شود.

فهرست شركت‌های دارای گره معاملاتی حداکثر تا ساعت ۱۶ همان‌روز از طریق سامانه معاملات به اطلاع عموم می‌رسد.

حذف حجم مبنا در جلسه معاملاتی روز بعد از اطلاع‌رسانی اعمال می‌شود. پس از رفع گره معاملاتی یا خاتمه دوره پیش‌بینی شده، حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی سهام شرکت لحاظ می‌گردد.