یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

یادداشت‌های توضیحی که همراه با صورت‌های مالی ارائه می‌شوند، راهکاری مناسب برای مشخص شدن برخی از رویدادها و وضعیت‌های خاص و نیز مشخص شدن خط مشی حسابداری است. تاریخچه فعالیت‌های واحد تجاری، مبنای تهیه صورت‌های مالی، خلاصه اهم رویه‌های حسابداری، اطلاعات تکمیلی درباره اقلام ارائه شده در صورت‌های مالی اساسی، اطلاعات مربوط به اقلام شناسایی نشده در صورت‌های مالی اساسی، رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه و معاملات با اشخاص وابسته، مواردی است که طریق یادداشت‌های توضیحی به اطلاع مخاطبان صورت‌های مالی می‌رسد.