ترکیب دوره های زمانی در تکنیکال

تعریفی از تایم فریم (دوره زمانی) در تحلیل تکنیکال

محورهای اصلی دوره

  • انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال
  • کدام تایم فریم در چه شرایط بیشتر مناسب است
  • نحوه ترکیب تایم فریم ها برای تحلیل و معامله بهتر

آیا این کلاس به پیش نیاز خاصی نیاز دارد؟

پیشنهاد می شود شرکت‌کنندگان با مفاهیم تحلیل تکنیکال آشنا باشند.