ترکیب دوره های زمانی در تکنیکال

تعریفی از تایم فریم (دوره زمانی) در تحلیل تکنیکال

محورهای اصلی دوره

  • انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال
  • کدام تایم فریم در چه شرایط بیشتر مناسب است
  • نحوه ترکیب تایم فریم ها برای تحلیل و معامله بهتر

آیا این کلاس به پیش نیاز خاصی نیاز دارد؟

پیشنهاد می شود شرکت‌کنندگان با مفاهیم تحلیل تکنیکال آشنا باشند.

هدف دوره

کارگزاری مفید در راستای افزایش آگاهی عمومی افراد جامعه نسبت به بازار سرمایه و با توجه به مسئولیت اجتماعی خود، اقدام به برگزاری دوره‌ آموزش مقدماتی بورس نموده است.