معامله بر اساس اندیکاتور Momentum و Stochastic

اندیکاتورها

محورهای اصلی دوره

  • کاربردهای Momentum و STO(واگرایی، اشباع خرید و فروش)
  • یافتن مناسب ترین اعداد برای تنطیم Momentum و STO
  • بهترین ترکیب اندیکاتورهای Moementum و STO با دیگر اندیکاتورها

آیا این کلاس به پیش نیاز خاصی نیاز دارد؟

پیشنهاد می شود شرکت‌کنندگان با مفاهیم تحلیل تکنیکال آشنا باشند.