فیلترنویسی پیشرفته با بورس ویو

معرفی غربالگر و امکانات آن در بورس ویو


محورهای اصلی دوره

  • آشنایی با بخش فیلترنویسی پیشرفته سامانه بورس ویو (ابزار جامع تحلیل بنیادی کارگزاری مفید)
  • آشنایی با پارامترهای مهم فیلترنویسی در بورس ویو
  • نحوه استفاده از بخش غربالگر بورس ویو برای فیلترنویسی پیشرفته
سایت بورس ویو (ابزار جامع تحلیل بنیادی کارگزاری مفید)

www.bourseview.com


برای مشاهده کلاس به صورت آنلاین، فقط در زمان برگزاری کلاس بر روی دکمه “ورود به رویداد” کلیک کنید و به صورت مهمان وارد کلاس شوید.