کدام صندوق برای من مناسب است؟

صندوق تضمین اصل سرمایه کارگزاری مفید

محورهای اصلی دوره

  • انواع روش های سرمایه گذاری
  • بررسی مثال های واقعی از سرمایه گذاری افراد مختلف در صندوق ها
  • پاسخ به سوالات در خصوص بهترین روش سرمایه گذاری هر فرد

برای مشاهده کلاس به صورت آنلاین، فقط در زمان برگزاری کلاس بر روی دکمه “ورود به رویداد” کلیک کنید و به صورت مهمان وارد کلاس شوید.