دوره کاربردی تحلیل بنیادی – 2

تحلیل بنیادی چیست؟

محورهای اصلی دوره

  • بررسی فروآلیاژ و وضعیت توازن زنجیره تولید آن
  • چگونگی پیدایش قیمت های فروآلیاژ و محاسبه از طریق نشریات جهانی
  • محاسبه بهای تمام شده فروآلیاژ
  • محاسبه اجزای بهای تمام شده تمام شرکت های بورسی و بررسی اجزای آن ها

توجه

  • این کلاس،‌ جلسه دوم کلاس روز دوشنبه 6 شهریور میباشد.
  • شرکت در این کلاس برای عموم آزاد و رایگان است.
  • این کلاس به صورت آنلاین (وبینار) برگزار می‌شود.
  • شرکت‌کنندگان وبینار تنها در زمان برگزاری کلاس و به صورت زنده قادر به مشاهده کلاس هستند و فایل آفلاین تصویری یا صوتی این کلاس در اختیار ایشان قرار نمی‌گیرد.

برای مشاهده کلاس به صورت آنلاین، فقط در زمان برگزاری کلاس بر روی دکمه “ورود به رویداد” کلیک کنید و به صورت مهمان وارد کلاس شوید.