چگونه سود شرکت‌ها را پیش‌بینی کنیم؟

محورهای اصلی دوره

  • نحوه مدل سازی در اکسل برای برآورد سود شرکت ها
  • بررسی مراجع نرخ گذاری داخلی و خارجی و پیشبینی آینده
  • بررسی عوامل موثر بر بهای تمام شده و پیش‌بینی آن برای سال آینده
  • آشنایی با ضرایب تبدیل
  • پیشبینی EPS آینده

نکات مهم

  • پیشنهاد می شود شرکت کنندگان با چارچوب تحلیل بنیادی آشنا باشند
  • در این رویداد مدل سازی بر روی یکی از شرکت های صنعت آهن و فولاد صورت می گیرد


برای مشاهده کلاس به صورت آنلاین، فقط در زمان برگزاری کلاس بر روی دکمه “ورود به رویداد” کلیک کنید و به صورت مهمان وارد کلاس شوید.