دوره کاربردی تحلیل بنیادی – 2

آشنایی با انواع صورت‌های مالی

محورهای اصلی دوره

  • آشنایی با صورت‌ مالی سود و زیان
  • آشنایی با صورت‌ مالی ترازنامه
  • آشنایی با صورت‌ مالی جریان وجوه نقد

توجه

  • این کلاس در 5 جلسه میباشد و جلسه اول آن دوشنبه 10 بهمن برگزار شده است.

توجه

  • شرکت در این کلاس برای عموم آزاد و رایگان است.
  • این کلاس به صورت آنلاین (وبینار) برگزار می‌شود.
  • شرکت‌کنندگان وبینار تنها در زمان برگزاری کلاس و به صورت زنده قادر به مشاهده کلاس هستند و فایل آفلاین تصویری یا صوتی این کلاس در اختیار ایشان قرار نمی‌گیرد.

برای مشاهده کلاس به صورت آنلاین، فقط در زمان برگزاری کلاس بر روی دکمه “ورود به رویداد” کلیک کنید و به صورت مهمان وارد کلاس شوید.