چگونه استراتژی معاملاتی خود را تست کنیم- 1

استراتژی سرمایه گذاری شما چیست؟

با توجه به مشکل فنی پیش آمده، کلاس امروز لغو شده است. زمان برگزاری کلاس جایگزین، متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد .