بررسی نشانه های برگشت بازار

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

محورهای اصلی دوره

  • بررسی وضعیت بازار در سال های اخیر
  • بررسی گذشته بازار و ریشه یابی دلایل صعود و نزول در مقاطع مختلف
  • برای تشخیص نشانه های برگشت روند بازار به چه شاخص هایی باید توجه کنیم؟
  • بررسی نشانه های برگشت بازار از منظر اقتصادی و تکنیکال

آیا این کلاس به پیش نیاز خاصی نیاز دارد؟

بله. این کارگاه برای افرادی پیشنهاد می شود که حدقل 1 تا 2 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه را دارند.

نکات مهم

این کارگاه 2 بخش دارد. موارد ذکر شده در سرفصل ها در یک بخش از منظر «اقتصادی و بنیادی« مورد بحث قرار می گیرد و در یک بخش جداگانه از منظر «تکنیکال».