مهم‌ترین نکات در انتخاب یک سهم – 1

سرفصل جلسه اول

  • محورهای اصلی دورهچگونه بر اساس الگوهای شمعی و تابلوخوانی سهام مناسب را انتخاب کنیم؟
  • تعیین حد ضرر باتوجه به شرایط سهم
  • استفاده از استراتژی میانگین کم کردن با بررسی نمودار تکنیکال سهام

توجه


برای مشاهده کلاس به صورت آنلاین، فقط در زمان برگزاری کلاس بر روی دکمه “ورود به رویداد” کلیک کنید و به صورت مهمان وارد کلاس شوید.