تابلوخوانی چیست؟

تابلوخوانی مقدماتی

شنبه ۲۴ مهر
13:15 تا 14:45
آنلاین
برگزار شد
همه چیز درباره الگوهای شمعی برگزار شد
استفاده کاربردی از چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال

کاربرد چنگال اندرو در تحلیل تکنیکال

شنبه ۲۴ مهر
17:00 تا 19:00
آنلاین
برگزار شد
چهار الگوی پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

خطاهای تصمیم گیری در معامله گری

یکشنبه ۲۵ مهر
13:15 تا 14:45
آنلاین
رایگان
اختیار معامله

اختیار معامله کالا

یکشنبه ۲۵ مهر
15:00 تا 16:30
آنلاین
رایگان
قوانین امواج الیوت

کارگاه امواج الیوت

یکشنبه ۲۵ مهر
17:00 تا 19:00
آنلاین
رایگان
صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخصی

معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوشنبه ۲۶ مهر
13:15 تا 14:45
آنلاین
رایگان
تابلوخوانی

تابلوخوانی پیشرفته

دوشنبه ۲۶ مهر
15:00 تا 16:30
آنلاین
رایگان
تحلیل بنیادی

تحلیل مقدماتی صنعت پالایشی

دوشنبه ۲۶ مهر
17:00 تا 19:00
آنلاین
رایگان
معرفی غربالگر و امکانات آن در بورس ویو

فیلترنویسی پیشرفته با بورس ویو

سه شنبه ۲۷ مهر
13:15 تا 14:45
آنلاین
رایگان
تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل مقدماتی صنعت پتروشیمی

سه شنبه ۲۷ مهر
15:00 تا 16:30
آنلاین
رایگان
تعریفی از تایم فریم (دوره زمانی) در تحلیل تکنیکال

ترکیب دوره های زمانی در تکنیکال

سه شنبه ۲۷ مهر
17:00 تا 19:00
آنلاین
رایگان
فیلتر نویسی

فیلترنویسی مقدماتی

چهارشنبه ۲۸ مهر
15:00 تا 16:30
آنلاین
رایگان
آشنایی با انواع صورت‌های مالی

آشنایی با صورت‌های مالی

چهارشنبه ۲۸ مهر
15:00 تا 16:30
آنلاین
رایگان

کارگاه تحلیل تکنیکال

چهارشنبه ۲۸ مهر
17:00 تا 19:00
آنلاین
رایگان