نحوه انحصار وراثت در بازار سرمایه و کارگزاری مفید

نحوه انحصار وراثت در بازار سرمایه و کارگزاری مفید
زمان مطالعه: 7 دقیقه
انتشار ۶ بهمن ۱۳۹۹
تعداد بازدید: 14741
سطح مبتدی

یکی از سوالاتی که در فرآیند انحصار وراثت برای بازماندگان فرد متوفی ایجاد می‌شود این است که چگونه می‌توان به دارایی‌های متوفی در بازار سرمایه که تحت نظارت کارگزاری مفید قرار دارد، دستیابی پیدا کرد و آن‌ها را بین وراث تقسیم کرد؟ در ادامه ضمن بررسی ۴ حالت مختلف، به معرفی راهکار متناسب با هر وضعیت پرداخته می‌شود.

برای مطالعه هر بخش، کلیک کنید:

۱- متوفی در پرتفوی سپرده‌گذاری خود در کارگزاری مفید اوراق بهادار دارد

در این حالت وکیل وراث، باید با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به دفاتر پیشخوان دولت منتخب مراجعه نماید. لازم به ذکر است که وکیل باید از همه وراث برای پیگیری امور انحصار وراثت وکالت رسمی داشته باشد. این مدارک شامل وکالتنامه و مدارک هویتی وکیل و همچنین گواهی فوت متوفی، برگه انحصار وراثت، گواهی واريز ماليات بر ارث كه اسم سهام شركت در آن درج شده باشد، مدارک هویتی متوفی و کلیه ورثه و برگه سهام است.

۲- متوفی در حساب کاربری خود در سامانه معاملاتی کارگزاری مفید وجه نقد دارد

در این صورت یکی از وراث باید به همراه مدارک هویتی خود، مستندات فوت متوفی و برگه انحصار وراثت، به یکی از شعب کارگزاری مفید مراجعه کند. در این مرحله، کارگزاری مفید طی نامه‌ای رسمی، موجودی حساب متوفی را به اداره دارایی اعلام می‌کند و نامه را در اختیار شخص مراجعه کننده قرار می‌دهد تا وی نیز آن را تحویل اداره دارایی کند.

 در ادامه، اداره دارایی نیز پس از کسر مالیات و عوارض از مانده حساب، موجودی قابل تقسیم بین وراث را طی نامه‌ای رسمی به کارگزاری مفید اعلام می‌کند و نامه را در اختیار مراجعه کننده قرار می‌دهد. به دنبال آن، وی نیز باید با همراه داشتن این نامه، گواهی فوت متوفی، برگه انحصار وراثت، شناسنامه و کارت ملی تمامی وراث و مشخصات حساب بانکی تمام وراث شامل شماره حساب و شماره شبا، مجددا به شعبه کارگزاری مفید مراجعه کند.

در نهایت کارگزاری مفید مبالغ مشخص شده توسط اداره دارایی را به حساب بانکی وراث واریز می‌کند.

نکته: چنانچه شخص متوفی هم در حساب کاربری خود در کارگزاری مفید وجه نقد داشته باشد و هم در پرتفوی سپرده‌گذاری خود در کارگزاری‌ مفید، اوراق بهادار داشته باشد (حالت‌های ۱ و ۲)، باید کلیه مراحل مربوط به هر دو حالت فوق انجام شود.

۳- متوفی مالک واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت کارگزاری مفید است

ممکن است متوفی قبلا در صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت کارگزاری مفید سرمایه‌گذاری کرده باشد و مالک واحدهایی از این صندوق‌ها باشد. 

مراحل دریافت وجه نقد ناشی از واحدهای صندوق، مشابه مراحل حالت ۲ است. در این شرایط، کارگزاری مفید طی نامه‌ای رسمی مبلغ تقریبی ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت تملک متوفی را به اداره دارایی اعلام می‌کند. در نهایت پس از انجام مراحلی که در حالت ۲ اشاره شد، وجه ناشی از واحدهای صندوق بین وراث تقسیم شده و به حساب بانکی آن‌‌ها واریز می‌شود.

نکته: تنها می‌توان وجه نقد مربوط ارزش واحدهای صندوق تحت تملک متوفی را بین وراث تقسیم کرد و خود واحدهای صندوق، قابل تقسیم نیستند.

۴- متوفی در دارای سهام عدالت یا هرنوع دارایی (سهام) است

پیش از هر چیز، لازم است وراث برای اطمینان از وضعیت سهام‌ عدالت‌ فرد متوفی به سامانه الکترونیکی سهام عدالت‌ مراجعه کرده و صورت وضعیت دارایی سهام عدالت‌ متوفی را مشاهده کنند. همچنین امکان مشاهده دارایی‌های متوفی در درگاه یکپارچه ذینفعان فراهم است. تنها وراث می‌توانند در این سامانه و در قسمت میزخدمت الکترونیک، درخواست مشاهده دارایی‌های متوفی را داشته باشند. در ادامه در صورتی که متوفی وجه نقد یا سهام عدالت داشته باشد، یکی از حالت‌های زیر به وجود می‌آید:

الف) متوفی در سامانه سهام عدالت کارگزاری مفید فقط وجه نقد دارد

اقدامات لازم برای دریافت وجه نقد دقیقا مشابه حالت ۲ است. یعنی یکی از وراث باید به همراه مدارک هویتی خود، مستندات فوت متوفی و برگه انحصار وراثت، به یکی از شعب کارگزاری‌ مفید مراجعه کند. در این مرحله، کارگزاری مفید طی نامه‌ای رسمی، موجودی حساب متوفی را به اداره دارایی اعلام می‌کند و نامه را در اختیار شخص مراجعه کننده قرار می‌دهد تا وی نیز آن را تحویل اداره دارایی کند.

 در ادامه، اداره دارایی نیز پس از کسر مالیات و عوارض از مانده حساب، موجودی قابل تقسیم بین وراث را طی نامه‌ای رسمی به کارگزاری مفید اعلام می‌کند و نامه را در اختیار مراجعه کننده قرار می‌دهد. به دنبال آن، وی نیز باید با همراه داشتن این نامه، گواهی فوت متوفی، برگه انحصار وراثت، شناسنامه و کارت ملی تمامی وراث و مشخصات حساب بانکی تمام وراث شامل شماره حساب و شماره شبا، مجددا به شعبه کارگزاری مفید مراجعه کند.

در نهایت کارگزاری مفید مبالغ مشخص شده توسط اداره دارایی را به حساب بانکی وراث واریز می‌کند.

ب) متوفی در سامانه سهام عدالت کارگزاری مفید فقط سهام عدالت دارد

 در این صورت برای تقسیم سهام‌ عدالت‌ فرد متوفی، وراث قانونی ایشان و یا وکلای قانونی این افراد باید به یکی از دفاتر پیشخوان خدمات الکترونیک دولت مراجعه نموده و با ارائه مدارک لازم و امضای تقسیم‌نامه سهام‌ عدالت‌، نسبت به انحصار آن اقدام نمایند. لازم به ذکر است که برای انجام این مرحله حضور همه وراث قانونی و یا وکلایشان در دفتر پیشخوان ضروری است.

مدارک لازم برای ارائه به دفتر پیشخوان برای تقسیم سهام‌ عدالت‌ فرد متوفی شامل موارد زیر است:

  • کدملی و تاریخ تولد متوفی
  • اصل کارت ملی وراث قانونی
  • اصل گواهی حصر وراثت شخص متوفی
  • شماره شبای بانکی وراث
  • نشانی و کدپستی محل اقامت یکی از وراث

ج) متوفی در سامانه سهام عدالت کارگزاری‌ مفید هم وجه نقد دارد و هم سهام عدالت

در این صورت باید کلیه مراحل حالت‌های الف و ب انجام شود.

توجه: حتما قبل از هرگونه مراجعه به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، آخرین اطلاعات و جزئیات مربوط تقسیم اوراق بهادار یا سهام عدالت تحت مالکیت شخص متوفی را در سایت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، قسمت سوالات متداول و نقل و انتقال قهری، مطالعه کنید.

سوالات متداول

نحوه انحصار وراثت برای متوفی که در پرتفوی سپرده‌گذاری خود در کارگزاری مفید اوراق بهادار دارد چگونه است؟

در این حالت وکیل وراث، باید با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به دفاتر پیشخوان دولت منتخب مراجعه نماید. لازم به ذکر است که وکیل باید از همه وراث برای پیگیری امور انحصار وراثت وکالت رسمی داشته باشد.

انحصار وراثت سهام عدالت متوفی در صورتی که فقط سهم داشته باشد چگونه است؟

برای تقسیم سهام‌ عدالت‌ متوفی، وراث قانونی و یا وکلای آن‌ها باید به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نمایند. سپس با ارائه مدارک لازم و امضای تقسیم‌نامه سهام‌ عدالت‌، نسبت به انحصار آن اقدام نمایند. لازم به ذکر است که برای انجام این مرحله حضور همه وراث قانونی و یا وکلایشان در دفتر پیشخوان ضروری است.

اولین گام برای انحصار‌ وراثت سهام عدالت فرد متوفی چیست؟

ابتدا لازم است وراث برای اطمینان از وضعیت سهام‌ عدالت‌ فرد متوفی به سامانه الکترونیکی سهام عدالت‌ مراجعه کنند.

آیا واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت کارگزاری مفید متوفی، قابل تقسیم بین وراث است؟

خیر تنها می‌توان وجه نقد مربوط ارزش واحدهای صندوق تحت تملک متوفی را بین وراث تقسیم کرد.

مدارک لازم برای ارائه به دفتر پیشخوان برای تقسیم سهام‌ عدالت‌ فرد متوفی کدام است؟

کدملی و تاریخ تولد متوفی.
اصل کارت ملی وراث قانونی.
اصل گواهی حصر وراثت شخص متوفی.
شماره شبای بانکی وراث.
نشانی و کدپستی محل اقامت یکی از وراث.

Reza Aliasgari کارشناس بازار سرمایه
guest
8 دیدگاه
قدیمی ترین
جدیدترین پر بحث ترین
Inline Feedbacks
View all comments
یونس بیک محمدی

سلام من پدرم فوت نموده ولی نمیدونیم از کجا باید استعلام بگیریم که در کدام کارگزاری سهام داره

کارگزاری مفید

با سلام
در صورتی که در سامانه سجام ثبت‌نام شده‌ و احراز هویت سجام را انجام داده‌اند، می‌توانید جهت بررسی دارایی ایشان و کارگزار ناظر سهامشان به درگاه ذینفعان بازار سرمایه مراجعه نمایید.
در غیر این صورت از طریق شماره تلفن 1569 با پشتیبانی سجام در ارتباط باشید.

سروش

سلام. ببخشید به طور متوسط چه قدر طول می کشد که اداره دارایی میزان دارایی قابل تقسیم متوفی را اعلام کند؟

کارگزاری مفید

با سلام
جهت کسب اطلاعات و ثبت درخواست، می‌بایست به دفاتر پیشخوان منتخب سپرده‌گذاری مراجعه نمایید. همچنین امکان بررسی روند درخواست، از طریق درگاه یکپارچه ذی‌نفعان بازار سرمایه در قسمت «میز خدمات الکترونیک»، وجود دارد.

ناهیدخسروی نجف ابادی

باسلام در خصوص سهام متوفی و بررسی سپرده از سهام چگونه پیگیری کنم؟ تا اکنون هیچ سود سهامی برای اینجانب واریز نشده علت چیست؟

با سلام
در صورتی که در سامانه سجام ثبت‌نام شده‌ و احراز هویت سجام را انجام داده‌اند، می‌توانید جهت بررسی دارایی ایشان و کارگزار ناظر سهامشان و همچنین سودهای تعلق گرفته و وضعیت واریزشان به درگاه ذینفعان بازار سرمایه مراجعه نمایید.
در غیر این صورت از طریق شماره تلفن 1569 با پشتیبانی سجام در ارتباط باشید.

محسن

با سلام و احترام
پدری مرحوم شده و دارای سهام هست. هنگام فوت مادر ایشان زنده بوده و بعد از چند ماه مرحوم میشود. وراث برای تقسیم ارث ابتدا باید سهم الارث مادربزرگ را پرداخت کنند و کسانی که از مادربزرگ( عموها و همه ها ) ارث میبرند به دلایل اختلاف در ارث حاضر به حضور در شعب بورس یا پیشخوان نیستند. اکنون فرزندان مرحوم چگونه می توانند سهام بورس پدرشان را استفاده کنند ؟

کارگزاری مفید

باسلام
بعد از انجام پروسه انحصار وراثت فرد فوت شده سهام های ایشون بین وراث منتقل میشود که در سایت ذینفعان وراث قابل رویت خواهد شد و سپس فقط کافیه که در سامانه مفید بابت آن سهام تغییر ناظر ثبت کنید تا طی دو روز کاری منتقل شود.