تفاوت واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی

تفاوت واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی
زمان مطالعه: 2 دقیقه
انتشار ۲۶ فروردین ۱۳۹۹
تعداد بازدید: 6750
سطح نیمه حرفه ای

اغلب صندوق های سرمایه گذاری از نوع کوچک مقیاس هستند، به این معنا که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل‌انتشار از سوی آن‌ها حداقل پ‍‍نج هزار واحد و حداکثر ۵۰ هزار واحد است. ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری، معادل یک‌ میلیون ریال است. واحدهای سرمایه‌گذاری طی دوره پذیره‌نویسی، با این مبلغ قیمت‌گذاری می‌شوند و در زمان‌های دیگر، قیمت‌گذاری بر مبنای NAV صورت می‌گیرد. واحدهای سرمایه‌گذاری، کوچک‌ترین جزء سرمایه‌ صندوق را تشکیل می‌دهند و به دو نوع واحدهای سرمایه‌گذاری «ممتاز» و «عادی» تقسیم‌بندی شده و به سرمایه‌گذاران عرضه می‌شوند.

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آن‌ها در هر صندوق حداقل یک هزار واحد (معادل یک پنجاهم کل واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق) است؛ تماما توسط مؤسس یا مؤسسان قبل از شروع پذیره‌نویسی اولیه خریداری می‌شود. این واحدها غیرقابل ابطال است ولی قابلیت انتقال به غیر دارد. بعلاوه دارندگان این واحدها دارای امتیاز شرکت در مجمع صندوق و حق رای هستند.

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که حداکثر نزد سرمایه‌گذاران ۴۹ هزار واحد است، در طول دوره پذیره‌نویسی اولیه توسط سرمایه‌گذاران خریداری می‌شود. این واحدها قابلیت ابطال دارد، ولی قابلیت انتقال به اشخاص دیگر را ندارد. همچنین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی امکان شرکت در مجمع صندوق نداشته و از حق رأی برخوردار نیستند.

Reza Aliasgari کارشناس بازار سرمایه
guest
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments