چطور میتوانیم به شما کمک کنیم؟

آیا امکان ابطال واحدهای صندوق تضمین مفید قبل از ۶ ماه وجود دارد؟

بله. هیچ‌گونه محدودیت و جریمه ابطالی برای ابطال واحدهای صندوق تضمین مفید قبل از ۶ ماه (۱۸۰ روز) وجود ندارد. اما جهت بهره‌مندی از تضمین اصل سرمایه حداقل مدت سرمایه‌گذاری ۶ ماه است.

پاسخ سوال خود را پیدا کردید؟