چطور میتوانیم به شما کمک کنیم؟

آیا برای واریز آنی پول به حساب کارگزاری از طریق ایزی تریدر محدودیت مبلغ وجود دارد؟

بله با توجه به قانون بانک مرکزی سقف مبلغ واریز آنی از هر کد ملی، روزانه حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان است. توجه داشته باشید که از هر کارت بانکی، روزانه تا سقف ۵۰ میلیون تومان می‌توان برداشت کرد.

پاسخ سوال خود را پیدا کردید؟