چطور میتوانیم به شما کمک کنیم؟

آیا محدودیتی در میزان (درصد) سود سرمایه‌گذاران صندوق تضمین وجود دارد؟

خیر. هیچ سقفی برای بازدهی صندوق تضمین مفید وجود ندارد و سرمایه‌گذاران در هر زمانی که تمایل داشته باشند می‌توانند با ابطال واحدهای خود، تمامی سرمایه و سود خود را (در صورت کسب بازدهی مثبت) دریافت کنند.

پاسخ سوال خود را پیدا کردید؟