چطور میتوانیم به شما کمک کنیم؟

آیا می‌توان اطلاعات درج شده در بخش عملکرد را مبنای محاسبات و تصمیم‌گیری خود قرار داد؟

عملکرد در واقع صرفا یک محاسبه‌گر (ماشین حساب) سود و زیان است و نباید برای مشتری به عنوان ملاک تصمیم‌گیری درباره دارایی مد نظر قرار بگیرد.

پاسخ سوال خود را پیدا کردید؟