چطور میتوانیم به شما کمک کنیم؟

آیا می‌توان نمودار تعدیل نشده یک سهم را در ایزی چارت مشاهده کرد؟

بله امکان مشاهده نمودارهای تعدیل شده یا تعدیل نشده نماد‌های مختلف در ایزی چارت ایزی تریدر نسخه جدید (اربیس) وجود دارد.

پاسخ سوال خود را پیدا کردید؟