چطور میتوانیم به شما کمک کنیم؟

ایزی فیلتر چیست و به صورت پیش‌فرض چه فیلترهایی در آن وجود دارد؟

ایزی فیلتر یکی از ابزارهای کاربردی سامانه ایزی‌تریدر نسخه جدید (اربیس) است که از آن برای یافتن نمادها با ویژگی‌های خاص استفاده می‌شود. فیلترهایی از قبیل صف خرید،‌ صف ‌فروش، در آستانه فروش، اشباع فروش و … به صورت پیش‌فرض در آن قرار دارند.

پاسخ سوال خود را پیدا کردید؟