چطور میتوانیم به شما کمک کنیم؟

بخش پرداخت‌ها در اپلیکیشن بامبو چه کاربردی دارد؟

در این بخش پرداخت‌های انجام شده و معوقه شما نمایش داده خواهد شد. بامبو‌ به عنوان مربی مالی، اهداف و پرداخت‌های منظم شما را یادآوری خواهد کرد. شما باید در دوره‌های معین مبلغ مشخص شده را از طریق واریز وجه پرداخت کنید.

پاسخ سوال خود را پیدا کردید؟