چطور میتوانیم به شما کمک کنیم؟

بخش پرداخت‌ها چه کاربردی در اپلیکیشن بامبو دارد؟

بخش پرداخت‌ها یکی از صفحات مهم اپلیکیشن بامبو است. در این بخش پرداخت‌های انجام شده و معوقه شما نمایش داده خواهد شد. بامبو به عنوان مربی مالی اهداف و پرداخت‌های منظم شما را یادآوری خواهد کرد.

پاسخ سوال خود را پیدا کردید؟