چطور میتوانیم به شما کمک کنیم؟

بورس ویو چه امکاناتی دارد؟

از جمله امکانات بورس ویو می‌توان به در اختیار گذاشتن دقیق و سریع نسبت‌های مالی شرکت‌ها، فیلترهای مورد نیاز برای دسته‌بندی، نمودارهای بنیادی مربوط به شرکت‌ها و مقایسه عملکرد مالی شرکت‌ها و صنایع با یکدیگر، دسترسی به اطلاعات محاسباتی مورد نیاز از جمله شاخص‌های بازار و در اختیار گذاشتن نقشه بازار به عنوان دسترسی آسان برای مشاهده شرکت‌های فعال اشاره کرد.

پاسخ سوال خود را پیدا کردید؟