چطور میتوانیم به شما کمک کنیم؟

خریداران خودرو از بورس کالا تا چه زمانی برای ثبت درخواست تسویه مهلت دارند؟

در روزهای کاری ساعت ۷ الی ۱۵ امکان ثبت درخواست تسویه درسامانه EBGO وجود دارد. ساعت اعلام شده فقط برای ثبت درخواست تسویه در سامانه EBGO بوده و برای شارژ حساب وکالتی فقط تا ساعت ۱۳ روز اعلام شده فرصت واریز به حساب وجود دارد.

پاسخ سوال خود را پیدا کردید؟