چطور میتوانیم به شما کمک کنیم؟

در صفحه داشبورد بامبو چه اطلاعاتی در دسترس است؟

در صفحه داشبورد می‌توانید اهداف، میزان پرداختی‌ها، درصد پیشرفت و تحقق اهداف و میزان کلی سرمایه خود را بررسی کنید. پیام‌های مشاوره‌ای بامبو در این بخش برای شما به نمایش در خواهد آمد.

پاسخ سوال خود را پیدا کردید؟