چطور میتوانیم به شما کمک کنیم؟

در صورتیکه خرید خودرو برای سفارش‌گذارنده انجام نشود، وجه موجود در حساب وکالتی بورس تا چه زمانی مسدود خواهد بود؟

در صورت عدم خرید سفارش، بعد از پایان ساعت تالار مربوطه حداکثر تا ۳ روز کاری بعد، موجودی حساب وکالتی رفع بلوکه شده و قابل استفاده خواهد بود.

پاسخ سوال خود را پیدا کردید؟