چطور میتوانیم به شما کمک کنیم؟

درخواست تسویه خود را ثبت کرده‌ام اما هنوز وضعیت تسویه “تسویه نشده” نمایش داده می‌شود؛ علت چیست؟

پس از اینکه گواهی تسویه بورس صادر شود و شما گزینه “ارسال” را انتخاب کنید، وضعیت تسویه تغییر خواهد کرد.

پاسخ سوال خود را پیدا کردید؟