چطور میتوانیم به شما کمک کنیم؟

پس از تسویه در کارگزاری مفید، خریدار تا چه زمانی مهلت دارد تا سایر هزینه‌ها را به حساب شرکت خودروساز واریز کند؟

در فایل پیوست اطلاعیه عرضه مربوط به هر خودرو مهلت واریز ذکر شده است که خریداران باید حتما نسبت به مطالعه آن اقدام کنند.

پاسخ سوال خود را پیدا کردید؟