چطور میتوانیم به شما کمک کنیم؟

چگونه می‌توان نحوه ورود دو مرحله‌ای را در سامانه ایزی تری‌تریدر فعال یا غیر فعال کرد؟

با مراجعه به پنل مشتریان کارگزاری مفید و ورود به بخش پروفایل امکان فعال یا غیرفعال سازی ورود دو مرحله‌ای وجود دارد.

پاسخ سوال خود را پیدا کردید؟