صندوق ETF درآمد ثابت آوند مفید

صندوق ETF با درآمد ثابت آوند مفید

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت «آوند» یکی دیگر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مالکیت کارگزاری مفید است. واحد‌های صندوق آوند را می‌توان از طریق سامانه‌های ...