الگوی ابر سیاه

الگوی ابر سیاه

الگوی ابر سیاه یک الگوی مبتنی بر کندل تحلیل تکنیکال است. الگوهای مبتنی بر کندل اهمیت بالایی در مباحث تحلیل تکنیکال دارند و همواره مورد ...