کاور دریافت مفید کارت از طریق اربیس

مفید کارت در اربیس

مفید کا‌رت، یک کارت بانکی عضو شبکه شتاب و مخصوص مشتریان کارگزاری مفید است که نقل و انتقالات مالی بین کارگزاری مفید و مشتریان را ...

ایزی تریدر اربیس

اربیس؛ سامانه جدید و اختصاصی مفید

ایزی تریدر اربیس، سامانه معاملاتی اختصاصی و جدید کارگزاری مفید است. به منظور راحتی کاربران ظاهر آن شبیه به ایزی تریدر طراحی شده است ولی ...