نگاهی به مدل‌های ارزش گذاری شرکت‌ها

نگاهی به مدل‌های ارزش گذاری سهام شرکت‌ها

ارزش گذاری ﻓﺮآﻳﻨﺪی ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴک است ﻛﻪ با هدف تخمین ارزش ذاتی یک دارایی انجام می‌شود. ارزش گذاری معمولا بر اساس مقایسه یک دارایی با دارایی‌های ...

آشنایی با انواع صورت‌های مالی

آشنایی با انواع صورت‌های مالی

صورت‌های مالی اصلی شامل مواردی نظیر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی می‌شوند. تجزیه‌وتحلیل این صورت‌ها باعث می‌شود مدیران شركت‌ها، ...

کاربرد ترازنامه در بررسی وضعیت یک شرکت

کاربرد ترازنامه در بررسی وضعیت یک شرکت

همان‌طور که در مطلب «آشنایی با انواع صورت‌های مالی» توضیح دادیم، ترازنامه یکی از مهم‌ترین گزارش‌های مالی است که وضعیت دارایی، بدهی و سرمایه یک واحد تجاری ...

در ترازنامه شرکت‌ها به چه مواردی باید توجه کنیم؟

در ترازنامه شرکت‌ها به چه مواردی باید توجه کنیم؟

می‌دانید که ترازنامه گزارشی حاوی وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق مالکان یک شرکت در بازه زمانی مشخصی است. ترازنامه به‌گونه‌ای است كه میزان دارایی‌های یک شرکت همواره ...