الگوی کف و سقف دوقلو

الگوی کف و سقف دوقلو

در تحلیل تکنیکال برخی الگوهای بازگشتی وجود دارند که هشداردهنده بازگشت قیمت از مسیر قبلی خود است. در این مطلب سعی داریم دو الگوی کف ...