راهنمای تغییر ایمیل اکانت کارگزاری مفید

برای افتتاح حساب و استفاده از خدمات کارگزاری مفید نیاز است تا هر یک از مشتریان در زمان ثبت ‌نام، ایمیل صحیح و غیر تکراری برای خود ...