جزئیات نماد در ایزی تریدر نسخه جدید (اربیس)

جزئیات نماد در ایزی تریدر

تحلیل و بررسی نمادها، مهم‌ترین مرحله پیش از ورود اصولی به یک موقعیت معاملاتی یا خروج از آن به شمار می‌رود. با استفاده از قابلیت‌های ...