کد نقش چیست و چگونه می‌توان آن را دریافت کرد؟

واحدهای اقتصادی عرضه کننده کالا از جمله شرکت‌های پخش بخش دولتی، عمومی و خصوصی، (کلیه فعالین تجاری از مبدا وارداتی و تولیدی تا سطح عمده ...