شاخص بورس چیست؟

آشنایی با انواع شاخص های بورس

به صورت کلی، شاخص ابزاری است برای ارزیابی تغییرات داده‌های اقتصادی. شاخص‌ها در بازارهای مالی معیار مهمی برای سنجش سرمایه‌گذاری هستند. شاخص های بورس در واقع ...

چگونه بازار بورس را رصد کنیم؟

چگونه بازار بورس را رصد کنیم؟

افرادی که در بازار بورس حرفه‌ای هستند، به‌خوبی می‌دانند چگونه این بازار را رصد کرده تا بازدهی بیشتر و زیان کمتر را تجربه کنند. احتمالا ...