صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخصی

صندوق سرمایه گذاری شاخصی (Index fund) چیست؟

صندوق سرمایه گذاری شاخصی (Index fund) نوعی صندوق است که هدف آن انطباق بالای پرتفوی صندوق با یکی از شاخص‌های بازار سهام که می‌تواند شاخص‌ ...