چرا مفهوم ارزش بازار مهم است؟

چرا مفهوم ارزش بازار (روز) مهم است؟

در این مقاله می‌خوانیم: برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس و سهام یکی از چیزهایی که باید با آن آشنایی کافی داشته باشید، ارزش بازار (روز) است که ...

تفاوت قیمت اسمی سهم و قیمت اسمی آن چیست؟

قیمت اسمی سهم (ارزش اسمی) با قیمت روز آن چه تفاوتی دارد؟

قیمت اسمی یا ارزش اسمی سهم، مبلغی است که در اساسنامه برای هر سهم معین شده و این مبلغ روی ورقه سهم نیز قید می‌شود. ...

نگاهی به دسته‌بندی ارزش بازاری سهام شرکت‌ها

نگاهی به دسته‌بندی ارزش بازاری سهام شرکت‌ها

پیش از آنکه بخواهیم درباره دسته‌بندی ارزش بازاری سهام شرکت‌ها توضیح دهیم، باید بدانید ارزش‌ بازار‌ یا قیمت معاملاتی آن به مجموع ارزش‌ روز و متعارف سهام ...