هر آنچه که لازم است درباره سهام عدالت بدانید!

هر آنچه که لازم است درباره سهام عدالت بدانید!

از ابتدای سال ۱۳۹۹ امکان آزادسازی سهام عدالت به دارندگان این سهام داده شد و در همان سال، پس از مدت کوتاهی امکان فروش سهام ...