نمودار عمق بازار و نمایش همه مظنه‌های قیمت در ایزی تریدر نسخه جدید (اربیس)

نمودار عمق بازار و نمایش همه مظنه‌‌های قیمت در ایزی تریدر نسخه جدید (اربیس)

در سامانه معاملاتی ایزی تریدر نسخه جدید (اربیس)، امکان مشاهده «همه مظنه‌های قیمت»، «نمودار همه مظنه‌ها» و «نمودار عمق بازار» نمادها فراهم شده است. با ...