گواهی سپرده کالایی میلگرد

گواهی سپرده کالایی میلگرد

میلگرد، یکی از محصولاتی است که امکان خریداری آن به‌صورت گواهی سپرده کالایی میلگرد در بورس فراهم شده است. خریداران میلگرد می‌توانند محصولی را که ...