مراقب حفظ سود و جلوگیری از ضرر در مفید تریدر باشید

تعیین Stop Loss و Take Profit و تنظیمات مربوط به آن‌ها در مفید تریدر
زمان مطالعه: 9 دقیقه
انتشار ۲۱ دی ۱۳۹۹
تعداد بازدید: 12150
سطح حرفه ای

از ابتدای سال میلادی۲۰۲۴ ارائه سرویس مفید تریدر متوقف شد. جهت کسب اطلاعات بیش‌تر کلیک کنید.

برداشت سود (TP: Take Profit) و توقف ضرر (SL: Stop Loss)، از جمله موضوعات با اهمیت در سامانه مفید تریدر است. در ادامه، ضمن یادآوری انواع سفارش‌ها، به بررسی مفهوم و چگونگی تعیین نقاط برداشت سود و توقف ضرر در آن‌ها پرداخته می‌شود.

سفارش به قیمت بازار (Market Order)

سفارش به قیمت بازار یا سفارش اجرای مستقیم (Exchange Execution)، سفارشی است که بدون تعیین قیمت وارد سامانه معاملاتی شده و با قیمت بهترین سفارش طرف مقابل در آن لحظه (اصطلاحا قیمت سر صف) به هسته معاملات ارسال می‌شود. با انجام شدن سفارش اجرای مستقیم، سفارش شما تبدیل به یک موقعیت معاملاتی (Position) می‌شود.

Stop Loss و Take Profit در یک موقعیت معاملاتی

با راست کلیک کردن بر روی موقعیت معاملاتی و انتخاب گزینه ویرایش یا حذف (Modify or Delete)، می‌توانید برای آن مقدار برداشت سود (Take Profit) و توقف ضرر (Stop Loss) را تعیین کنید.

بیشتر بخوانید: پنجره نمایش اطلاعات در مفید تریدر

سفارش خرید محدود  (Buy Limit)

سفارش خرید محدود، زمانی کاربرد دارد که کاربر قصد خرید نمادی را در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار داشته باشد. در این نوع سفارش، به محض رسیدن قیمت پیشنهادی فروش (Ask) به قیمت تعیین شده توسط کاربر، خرید با رعایت صف انجام می‌شود.

توجه: در استفاده از این سفارش دقت کنید که قیمت درخواستی، حتما باید در رنج مجاز نوسان قیمت روزانه و برابر یا کمتر از قیمت پیشنهادی فروش (Ask) باشد. اما برای تعیین قیمت‌های توقف ضرر و برداشت سود، محدودیتی وجود ندارد.

توجه: مشخص کردن توقف ضرر و برداشت سود برای این نوع سفارش کاملا اختیاری است. در صورت تمایل به مشخص کردن این موارد، مقدار توقف ضرر را باید پایین‌تر از قیمت درخواستی سفارش و مقدار برداشت سود را باید بالاتر از قیمت درخواستی سفارش، تعیین کنید.

سفارش خرید محدود  (Buy Limit)

مفهوم Stop Loss در سفارش Buy Limit

توقف ضرر در سفارش خرید محدود به این معناست: زمانی که سفارش در نرخ سفارش داده شده انجام شد، در صورتی که قیمت آن نماد در بازار کاهش پیدا کرد و به سطح حد توقف ضرر که توسط کاربر مشخص شده است رسید (یعنی در آن قیمت یا پایین‌تر معامله شد)، سامانه معاملاتی به صورت خودکار (حتی اگر کاربر در بازار حضور نداشته باشد)، تمامی موجودی آن نماد را به فروش برساند.

به عنوان مثال،  فرض کنید مطابق تصویر قبلی، قیمت بازار به ۲۸۰۰۰ ریال رسیده و سفارش انجام شده است. با توجه به اینکه توقف ضرر روی عدد ۲۷۵۰۰ ریال تعیین شده است، چنانچه قیمت بازار به ۲۷۵۰۰ ریال یا کمتر از آن برسد، سامانه به صورت خودکار کلیه سهام خریداری شده را به بهترین قیمت تقاضا در آن لحظه، به فروش می‌رساند.

مفهوم Take Profit در سفارش Buy Limit

برداشت سود در سفارش خرید محدود به این معناست که زمانی که سفارش در نرخ سفارش داده شده انجام شد، در صورتی که قیمت آن نماد در بازار افزایش پیدا کرد  و به سطح حد برداشت سود که توسط کاربر مشخص شده است رسید (یعنی در آن قیمت یا بالاتر معامله شد)، سامانه معاملاتی به صورت خودکار (حتی اگر کاربر در بازار حضور نداشته باشد)، تمامی موجودی آن نماد را به فروش برساند.

به عنوان مثال،  فرض کنید مطابق تصویر قبلی، قیمت بازار به ۲۸۰۰۰ ریال رسیده و سفارش انجام شده است. با توجه به اینکه برداشت سود روی عدد ۳۳۰۰۰ ریال تعیین شده است، چنانچه قیمت بازار به ۳۳۰۰۰ ریال یا بیشتر از آن برسد، سامانه به صورت خودکار کلیه سهام خریداری شده را به بهترین قیمت تقاضا در آن لحظه، به فروش می‌رساند. 

نکته مهم: در استفاده از حدود Stop Loss و Take Profit در سفارش Buy Limit دقت کنید که با رسیدن قیمت بازار به هر یک از این حدود قیمتی، تلقی سامانه این است که کاربر دیگر مایل به نگهداری اوراق خریداری شده نیست و در هر قیمتی حاضر به فروش است.

بنابراین با رسیدن قیمت بازار به یکی از حدود فوق، اوراق خریداری شده به بهترین قیمت تقاضا در آن لحظه (سر صف خرید) فروخته می‌شود. بدیهی است این قیمت ممکن است بالاتر یا پایین‌تر از نرخ توقف ضرر یا برداشت سود مشخص شده توسط کاربر باشد.

سفارش فروش محدود  (Sell Limit)

سفارش فروش محدود زمانی کاربرد دارد که کاربر قصد فروش نمادی را در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار دارد. در این نوع سفارش، به محض رسیدن قیمت پیشنهادی خرید (Bid) به قیمت تعیین شده توسط کاربر، فروش با رعایت صف انجام می‌شود.

توجه: در استفاده از این سفارش دقت کنید که قیمت درخواستی، حتما باید در رنج مجاز نوسان قیمت روزانه و برابر یا بیشتر از قیمت پیشنهادی خرید (Bid) باشد. اما برای تعیین قیمت‌های توقف ضرر و برداشت سود، محدودیتی وجود ندارد.

توجه: مشخص کردن توقف ضرر و برداشت سود برای این نوع سفارش کاملا اختیاری است. در صورت تمایل به مشخص کردن این موارد، مقدار توقف ضرر را باید بالاتر از قیمت درخواستی سفارش و مقدار برداشت سود را باید کمتر از قیمت درخواستی سفارش، تعیین کنید.

سفارش فروش محدود  (Sell Limit)

مفهوم Stop Loss در سفارش Sell Limit

توقف ضرر در سفارش فروش محدود به این معناست که زمانی که سفارش در نرخ سفارش داده شده انجام شد، در صورتی که قیمت آن نماد در بازار افزایش پیدا کرد و به سطح حد توقف ضرر که توسط کاربر مشخص شده است رسید (یعنی در آن قیمت یا بالاتر معامله شد)، سامانه معاملاتی به صورت خودکار (حتی اگر کاربر در بازار حضور نداشته باشد)، به تعداد فروخته شده طی این سفارش، اقدام به خرید آن ورقه بهادار به قیمت بازار می‌کند.

به عنوان مثال،  فرض کنید مطابق تصویر قبلی، قیمت بازار به ۳۱۳۰۰ ریال رسیده و سفارش انجام شده است. با توجه به اینکه توقف ضرر روی عدد ۳۱۶۰۰ ریال تعیین شده است، چنانچه قیمت بازار به ۳۱۶۰۰ ریال یا بیشتر از آن برسد، سامانه به صورت خودکار کلیه سهام فروخته شده را به بهترین قیمت عرضه در آن لحظه، خریداری می‌کند.

مفهوم Take Profit در سفارش Sell Limit

برداشت سود در سفارش فروش محدود به این معناست که زمانی که سفارش در نرخ سفارش داده شده انجام شد، در صورتی که قیمت آن نماد در بازار کاهش پیدا کرد  و به سطح حد برداشت سود که توسط کاربر مشخص شده است رسید (یعنی در آن قیمت یا پایین‌تر معامله شد)، سامانه معاملاتی به صورت خودکار (حتی اگر کاربر در بازار حضور نداشته باشد)، به تعداد فروخته شده طی این سفارش، اقدام به خرید آن ورقه بهادار به قیمت بازار می‌کند.

به عنوان مثال،  فرض کنید مطابق تصویر قبلی، قیمت بازار به ۳۱۳۰۰ ریال رسیده و سفارش انجام شده است. با توجه به اینکه برداشت سود روی عدد ۲۸۰۰۰ ریال تعیین شده است، چنانچه قیمت بازار به ۲۸۰۰۰ ریال یا کمتر از آن برسد، سامانه به صورت خودکار کلیه سهام فروخته شده را به بهترین قیمت عرضه در آن لحظه، خریداری می‌کند.

نکته مهم: در استفاده از حدود Stop Loss و Take Profit در سفارش Sell Limit دقت کنید که با رسیدن قیمت بازار به هر یک از این حدود قیمتی، تلقی سامانه این است که کاربر مایل به خرید اوراق فروخته شده، به هر قیمتی است.

بنابراین با رسیدن قیمت بازار به یکی از حدود فوق، اوراق فروخته شده، به بهترین قیمت عرضه در آن لحظه (سر صف فروش) خریداری می‌شود. بدیهی است این قیمت ممکن است بالاتر یا پایین‌تر از نرخ توقف ضرر یا برداشت سود مشخص شده توسط کاربر باشد.

سفارش خرید توقفی محدود (Buy Stop Limit)

سفارش خرید توقفی محدود زمانی کاربرد دارد که کاربر قصد خرید نمادی را در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار دارد و می‌خواهد سفارش خریدش، پس از رسیدن قیمت بازار به شرط قیمتی تعیین شده، به سامانه معاملاتی ارسال شود. در این نوع سفارش، به محض رسیدن قیمت بازار به شرط قیمتی تعیین شده توسط کاربر در قسمت Price (که باید برابر یا بزرگتر از قیمت عرضه در آن لحظه باشد)، سفارش شرطی خرید، به قیمتی که در قسمت Stop Limit Price تعیین شده، به سامانه معاملات ارسال می‌شود. البته باید توجه داشت که قیمت تعیین شده در قسمت Stop Limit Price باید به قیمت فیلد Price بسیار نزدیک باشد.

بیشتر بخوانید: قالب دلخواه خود را در مفید تریدر بسازید و به راحتی تحلیل کنید

توجه: یکی از مزایای مهم سفارش Buy Stop Limit، امکان تعیین شرط قیمتی سفارش (Price)، خارج از رنج مجاز روزانه قیمت است.

توجه: مشخص کردن توقف ضرر و برداشت سود برای این نوع سفارش کاملا اختیاری است. در صورت تمایل به مشخص کردن این موارد، مقدار توقف ضرر را باید برابر یا کوچکتر از Stop Limit Price و مقدار برداشت سود را باید برابر یا بزرگتر از Stop Limit Price تعیین کنید.

مفهوم Stop Loss و Take Profit در سفارش Buy Stop Limit

مفهوم توقف ضرر و برداشت سود در سفارش خرید توقفی محدود، کاملا مشابه سفارش خرید محدود (Buy Limit) است.

سفارش فروش توقفی محدود (Sell Stop Limit)

سفارش فروش توقفی محدود زمانی کاربرد دارد که کاربر قصد دارد سفارش فروشی به قیمت مشخص، پس از رسیدن قیمت بازار به شرط قیمتی تعیین شده، به سامانه معاملات ارسال شود. به بیان ساده، کاربرد این سفارش مشابه سطح توقف ضرر یا SL است با این تفاوت که نرخ فروش دقیقا مشخص می‌شود.

در این نوع سفارش، به محض رسیدن قیمت بازار به شرط قیمتی تعیین شده توسط کاربر در قسمت Price (که باید برابر یا کوچکتر از قیمت تقاضا در آن لحظه باشد)، سفارش شرطی فروش، به قیمتی که در قسمت Stop Limit Price تعیین شده، به سامانه معاملات ارسال می‌شود. البته باید توجه داشت که قیمت تعیین شده در قسمت Stop Limit Price باید به قیمت فیلد Price بسیار نزدیک باشد.

توجه: یکی از مزایای مهم سفارش Sell Stop Limit، امکان تعیین شرط قیمتی سفارش (Price)، خارج از رنج مجاز روزانه قیمت است.

توجه: مشخص کردن توقف ضرر و برداشت سود برای این نوع سفارش کاملا اختیاری است. در صورت تمایل به مشخص کردن این موارد، مقدار توقف ضرر را باید برابر یا بزرگتر از Stop Limit Price و مقدار برداشت سود را باید برابر یا کوچکتر از Stop Limit Price تعیین کنید.

مفهوم Stop Loss و Take Profit در سفارش Sell Stop Limit

مفهوم توقف ضرر و برداشت سود در سفارش فروش توقفی محدود، کاملا مشابه سفارش فروش محدود (Sell Limit) است.

Amir dejman کارشناس بازار سرمایه
guest
10 دیدگاه
قدیمی ترین
جدیدترین پر بحث ترین
Inline Feedbacks
View all comments
احمد

عملکرد سفارشات Buy Stop چجوریه؟ احتمالا با رسیدن قیمت به مقدار وارد شده در Price سفارش خرید سر خط ارسال میشه؟ یعنی اگر سر خط تعداد سفارش فروش کمتر از تعداد سفارش خرید کاربر وجود داشته باشه سفارشات خط های بعدی هم خریداری میشه؟ بعبارتی رنج مثبت میکشه؟
برعکس سفارشات Buy Stop Limit که به محض رسیدن قیمت به Price سفارش خرید دقیقا رو قیمت Stop Limit Price ارسال میشه؟

کارگزاری مفید

با سلام
سفارش خرید توقفی (buy stop) با قیمت توقفی بالاتر از قیمت جاری بازار اجرا می‌‌شود.
دستور توقف وقتی به سفارش بازار تبدیل می‌‌شود که به قیمت توقف برسد. یعنی این‌‌که سفارش توقف لزوما در قیمت توقفی اجرا نمی‌‌شود. چون تبدیل به سفارش بازار شده است، قیمت اجرا شده ممکن است بدتر یا بهتر از قیمت توقفی باشد.
ریسکی که در سفارش توقف وجود دارد این است که این نوع سفارش، معامله در قیمت تعیین شده را تضمین نمی‌کند. زمانی‌که قیمت به نرخ تعیین شده در سفارش خرید توقفی می‌رسد یک سفارش به قیمت بازار ارسال می‌شود. بنابراین، خرید شما با بهترین سفارش فروش موجود در آن لحظه، انجام می‌پذیرد و نه به قیمت توقفی که تریدر مشخص کرده است.
یک سفارش خرید توقفی محدود (Buy Stop Limit) به نرخی بالاتر از نرخ جاری بازار ایجاد می‌شود. زمانی‌که بازار به نرخ سفارش توقف می‌رسد، سامانه معاملاتی به صورت خودکار (حتی اگر کاربر در بازار حضور نداشته باشد)، سفارش محدود به بازار ارسال می‌شود. در این حالت، خرید شما به نرخ تعیین شده یا به نرخی کمتر از آن قابل انجام خواهد بود.
ریسک سفارش توقفی محدود این است که، امکان دارد قیمت بازار به نرخ تعیین شده در سفارش محدود نرسد و درنتیجه سفارش شما اجرا نگردد.

جلال منش

آیا در ساعاتی خارج از ساعات انجام معاملات می توان سفارشات buy stop limit یا sell stop limit را ثبت کرد؟
همچنین در ساعات خارج از تایم امکان ارسال سفارش با اعداد دلخواه نیز در حالات فوق وجود دارد؟

کارگزاری مفید

با سلام
بله، شما قادر به ثبت و ارسال سفارشات شرطی در خارج از ساعات معاملات نیز می‌باشید.

Last edited 2 سال قبل by کارگزاری مفید
خسرو

سلام
اگر سهمی را که از قبل داشته ایم بخواهیم برای فردا اردر فروش شرطی بگذاریم چه باید بکنیم ؟

کارگزاری مفید

با سلام
در سامانه معاملاتی مفید‌تریدر دو مسیر برای ثبت سفارش شرطی وجود دارد:
۱) قرار دادن سفارش شرطی از طریق پنجره مدیریت سفارش
۲) قرار دادن سفارش شرطی از طریق نمودار سهام
در روش اول می‌بایست در پنجره دیده‌بان بازار، نماد مورد نظر خود را انتخاب کرده و گزینه سفارش جدید (New Order) را انتخاب کنید. سپس، در پنجره قراردادن سفارش، گزینه «سفارش شرطی» (Pending Order) را در فیلد نوع سفارش (Type) انتخاب کنید. در نظر داشته باشید که نام نماد را نیز کنترل کنید.
در روش دوم نیز با کلیک راست بر روی نمودار، وارد زیر‌منوی معامله (Trade) شوید و گزینه سفارش جدید (New Order) را انتخاب کنید. سپس نشانگر ماوس را روی سطح دلخواه خرید یا فروش خود قرار دهید و راست کلیک کنید تا گزینه‌های پیشنهادی مطلوب را در این زیرمنو مشاهده نمایید. بعد از کلیک روی گزینه مورد نظر، پنجره ارسال سفارش (Order Placing) باز می‌شـود و در آن به طور دقیق می‌توانید پارامترهای سفارش را تعیین کنید.
امکان ثبت سفارش شرطی خارج از زمان بازار در مفیدتریدر فراهم است.
جهت کسب اطلاعات بیش‌تر مقاله «ثبت، ویرایش و حذف سفارش شرطی در مفید‌ تریدر» را مطالعه نمایید و ویدئوی «ارسال سفارشات شرطی» را در بخش «مفیدتریدر» سایت کارگزاری مفید مشاهده نمایید.
آپدیت: سامانه مفید تریدر از سال جدید میلادی (۲۰۲۴) متوقف شده است.
برای انجام تحلیل می‌توانید از ابزارهای تحلیل تکنیکال در سامانه‌های معاملاتی ایزی‌تریدر، ایزی‌تریدر اربیس، مفید آنلاین و سامانه تحلیلی کارگزاری مفید «بورس ویو» استفاده کنید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، مقاله «از ابتدای سال ۲۰۲۴ ارائه سرویس مفید تریدر متوقف خواهد شد» را مطالعه کنید.

Last edited 2 سال قبل by کارگزاری مفید
ارش

با سلام و خسته نباشید من تازه وارد این برنامه شدم و خواستم سهام بخرم وقتی ارسال خرید میزنم میگه محدوده زمانی سفارش معتبر نمیباشد یعنی چه

کارگزاری مفید

با سلام.
خطای «محدوده زمانی سفارش معتبر نمی‌باشد» به دلیل رعایت نکردن بازه زمانی مجاز برای ارسال سفارش می‌باشد. دقت داشته باشید، معاملات بازار سرمایه جهت خرید و فروش سهام بورسی و فرابورسی در روزهای شنبه تا چهارشنبه (به جز ایام تعطیلات رسمی) از ساعت ۸:۴۵ الی ۱۲:۳۰ بعد از ظهر انجام می‌شود. بازه زمانی بین ۸:۴۵ تا ۹:۰۰ پیش از ظهر زمان ثبت پیش‌سفارش می‌باشد، در این بازه زمانی معاملات انجام نشده و تنها می‌توانید سفارش ثبت نمایید.
توجه فرمایید که این بازه زمانی برای معامله تمامی نماد‌ها نبوده و استثنا نیز وجود دارد.
برای اطلاع از زمان‌بندی معاملات یک نماد، می‌بایست پیام ناظر نماد مورد نظر را مشاهده نمایید.
جهت کسب اطلاعات بیش‌تر مقاله‌های «پیغام‌های خطایی که ممکن است معامله‌گر دریافت کند» و «ساعت معاملات در بورس به چه صورت است؟» را مطالعه کنید.

حمید

حساب واقعی کی میشه استفاده کرد؟

کارگزاری مفید

سلام
سامانه مفید تریدر از سال جدید میلادی (۲۰۲۴) متوقف شده است.
برای انجام تحلیل می‌توانید از ابزارهای تحلیل تکنیکال در سامانه‌های معاملاتی ایزی‌تریدر، ایزی‌تریدر اربیس، مفید آنلاین و سامانه تحلیلی کارگزاری مفید «بورس ویو» استفاده کنید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، مقاله «از ابتدای سال ۲۰۲۴ ارائه سرویس مفید تریدر متوقف خواهد شد» را مطالعه کنید.